BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Jonušo Radvilos g. 3, Biržai

Direktorius tel. (8 450) 38 012
El. paštas bvb_lib@mail.lt
Metodinis skyrius, buhalterija tel. (8 450) 38 013
Knygų komplektavimo skyrius, vaikų literatūros skyrius tel. (8 450) 38 014
Skaitytojų aptarnavimo skyrius, bibliografinis informacinis skyrius tel. (8 450) 38 015

Mintį, kad Biržuose reikia įsteigti viešąją biblioteką, pirmasis vietinėje spaudoje 1924 m. rugpjūčio 3 d. iškėlė Debesius (poetas Kostas Snarskis- Žvaigždulis) „Biržų žiniose“. Straipsnyje „Viešosios bibliotekos reikalu“ jis kvietė biržiečius pradėti rinkti knygas ir steigti viešąjį knygyną. Daug pastangų reikėjo biržiečiams, bet vis dėl to 1930 m. Biržuose buvo įsteigtas Centralinio valstybės knygyno Biržų skyrius. Ir tik 1936 m. jis pavadintas Viešąja biblioteka.
Pirmoji bibliotekos vedėja buvo Alisa Neimantaitė. Koks buvo pradinis knygų fondas žinių nerasta. Žinoma tik, kad 1933 m. buvo 4000 vienetų. Bibliotekoje buvo sudaryti abėcėliniai katalogai pagal kalbas, o knygos lentynose sustatytos pagal formatą. 1932 m. biblioteka turėjo 850 skaitytojų, kurie tais metais perskaitė 17.069 knygas. Kasdien apsilankydavo maždaug iki 60 žmonių. Už skaitymą buvo imamas 5-10 litų užstatas.
Šiandien Viešoji biblioteka įsikūrusi Biržų pilyje. Bibliotekos fonde yra per 97 tūkst. vienetų dokumentų. Skaito 14,7% Biržų miesto gyventojų. Per metus vidutiniškai apsilanko per 21 tūkst. lankytojų, kuriems išduodama per 90 tūkst. dokumentų. Periodinių leidinių išduotis siekia 55,5% nuo bendros išduoties. Skaitykloje yra 75 pavadinimų periodiniai leidiniai.
Informacinį fondą sudaro 3740 vnt. dokumentų. Kasmet skaitytojams atsakoma į kelis tūkstančius užklausų. Viešojoje bibliotekoje yra abėcėliniai ir sisteminiai katalogai, kurių pagalba lankytojai gali sužinoti ar bibliotekoje yra jiems reikalingas dokumentas. Bendroji straipsnių, kraštotyros, šaltinių, autografuotų knygų ir kitos teminės kartotekos padeda atsakyti į beveik visas lankytojų užklausas. Viešojoje bibliotekoje veikia Interneto skaitykla. Lankytojų paslaugoms trys kompiuteriai, spausdintuvai, kopijavimo technika.
Bibliotekoje vyksta susitikimai su Lietuvos ir kaimo rašytojų sąjungų, rajono literatų klubo „Versmė“ nariais. Organizuojami rašytojų, poetų ir literatų knygų pristatymai. Bibliotekos salėse vyksta Lietuvos Respublikos, rajono savivaldybės renginiai, Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio, Valstybinės filharmonijos ir kitų žymių šalies ir užsienio atlikėjų koncertai.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ
SĄRAŠAS

1. LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos) skaitytojo pažymėjimo (jo dublikato) išdavimas suaugusiems – 7 Lt, moksleiviams nuo 16 m., pensininkams, neįgaliesiems (60 – 100 proc. netekto darbingumo) – 5 Lt.
2. Senojo pavyzdžio vartotojo pažymėjimo (bilieto ir jo dublikato) išdavimo kaina vaikams ir moksleiviams iki 16 m. – 1 Lt.
3. Vienkartinio skaitytojo bilieto vienai dienai išdavimas – 1 Lt.
4. Nuotraukų nuskaitymas skaitytuvu („skenavimas“) ir jų išspausdinimas ant fotopopieriaus:
4.1. nespalvotas spausdinimas – 2 Lt už vieną A4 formato lapą;
4.2. spalvotas spausdinimas – 3 Lt už vieną A4 formato lapą.
5. Dokumento kopijavimas:
5.1. A4 formato lapo vienpusis kopijavimas 0,20 Lt, dvipusis kopijavimas – 0,40 Lt;
5.2. A3 formato lapo vienpusis kopijavimas 0,40 Lt, dvipusis kopijavimas – 0,80 Lt.
6. Dokumento spausdinimas:
6.1. vienpusis spausdinimas – 0,25 Lt;
6.2. dvipusis spausdinimas – 0,40 Lt.
7. Dokumentų nuskaitymas skaitytuvu – 0,40 Lt.
8. Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą – 0,30 Lt už vieną surastą ir pateiktą užklausos šaltinį.
9. Dokumentų parsisiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą - pagal faktines pašto išlaidas.
10. Dokumentų įrišimas: žurnalų (12 vnt.) komplekto įrišimas – 12 Lt, susidėvėjusios knygos (iki 400 puslapių)  įrišimas – 10 Lt.
11. Bibliotekoje vedamos ekskursijos kaina – 10 Lt už vieną ekskursiją.
12. Pirmo aukšto salės vienos valandos nuomos kaina – 80 Lt renginiams iki 50 žmonių ir 100 Lt renginiams daugiau kaip 50 žmonių.
13. Rūsio salės vienos valandos nuomos kaina – 60 Lt renginiams iki 50 žmonių ir 80 Lt renginiams daugiau kaip 50 žmonių.
 
DARBO LAIKAS

Vasaros sezono metu (kovo 1 d. - lapkričio 1 d.)

Pirmadieniais-penktadieniais 10.00 - 18.00 val., šeštadieniais - 9.00 - 16.00 val.

Žiemos sezono metu (lapkričio 1 d. - kovo 1 d.)

Pirmadieniais - penktadieniais 9.00 - 17.00 val., šeštadieniais - 9.00 - 16.00 val.

Pirmas mėnesio penktadienis - sanitarinė diena.